• Lidt sommerinformation fra Gamborg Fjord

  Sommerferie månederne betyder familie og gæsteaktivitet i klubben. Palle har holdt familietræf og vi har set klubmedlemmer med venner og familie benytte klubbens faciliteter. Hyggeligt.

  I år har vi roet omkring 2.000 km mindre i sæson 2024 (10.975 km) i forhold til 2023 (12.961 km).  Som det ses i tabellen, har der været noget mindre aktivitet i juni i år end sidste år. 95 af klubbens 124 medlemmer har været på vandet. Her står de 30 mest roende for 80%. 

   Her er kilometerne vi præsterede i sidste månedJuni 2024Juni 2023
  Klubbens samlede distance3.5805.320
  Frigivelsesholdet342527
  Klubkajakker1.3872.498
  Private kajakker814989
  Inrigger1.3791.833

  En vild mand holder ferie.
  I uge 24 holdt Sven ferie – tog sin kajak og roede Fyn rundt – 300 km – Tænker han har gode historier at fortælle – Stor respekt

  Farvel Skjold Viking

  Den 2. juni hentede Brejning Bådeklub vores gamle Tolobåd Skjold Viking hos Hans K hvor den var oplagt. I Brejning vil den få et nye oplevelser på Vejle fjord. Båden har tjent os godt, men har ikke været vores yndlingsbåd de sidste par år. Tak for gode ture.

  Ronæs

  Den 12. juni fik vi et nyt sæt årer til Ronæs. Vi er meget glade for at få årer der passer. Se de ligger allerede i båden, og afventer test. Nu er resultatet af gaven fra Assens Roklub sammen med ekstragaven vi fra NBA Erhvervsforening, som blandt andet er brugt til de nye årer, sammen med 100 timers klubarbejde blevet til en super fin 2er. Den er tæt (når vi husker alle bundpropperne), og glider fint og stabilt på Gamborg fjords af og til toppede bølger.

  Vandskaderne i oktober

  Forsikringsselskabet har anerkendt fugtskader i klublokalerne. Det gælder ydervægge og toiletdøre. Hvad det konkret kommer til at betyde for os, afventer en endelig aftale mellem forsikringsselskabet og Palle. Men vi kan forvente håndværkere i klubben i sensommeren.

  Hjemmesiden

  Nu tror vi, at hjemmesiden har fundet en form vi holder fast ved. Det har været en lidt lang tur som har betydet at siden har været nede en lille uges tid. Nu virker den som vi ønsker, selv om vi lige skal lære den at kende.


 • Så begyndte sommeren med frigivelsesholdet den 9. juni.

  Vi skal sige til lykke med velgennemført og velbestået kursus til Sheena, Mette, Vicki, Anne, Elmira, Grethe, Jane, Jens, Lise, Anders og Simon. Prøve dagen svarede til navnet. Vejret betød prøvelser, da de blev afviklet i hård vind, øsregn og krappe bølger. Udfordringerne blev taget med sædvanlig gå på mod og godt humør. Humøret forsatte i klubhuset hvor kursisterne efter at have modtaget en grøn klub t-shirt, satte sig ved bordene og fortærede grillmad, kagemand og flødeboller mens kajaksnakken gik på kryds og tværs over bordene. En fin dag. Holdet 2024 har været et godt hold, de har indenfor kursets rammer nået at ro de obligatoriske 50 km, ligesom de klarede svømmeprøven i torsdags. Vi ser frem til at møde dem som erfarne roere om et par måneders tid. Tak til klubbens gode instruktører Tage, Jørgen, Bent, Hans, Dorte, Kristian, Per og Jakob.

  Lidt generelt fra klubben

  Der er ved at komme lidt gang i pagajer og årer igen. Frem til 31. maj har vi roet:

  20242023
  Frigivelsesholdet frem til frigivelse650 km692 km
  Klub kajak3.988 km4.811 km
  Privat kajak1.670 km1.358 km
  Inrigger1.722 km1.483 km

  Kajakker

  UPS – Ikke så godt. K4eren blev flyttet ud på bådtraileren uden den nødvendige omtanke. Det blev den så totalskadet af, at den nu er i kommunens varetægt.

  Den hvide Fenja er afhændet til et medlem, som vil give den et godt liv.

  Den grå havkajak ligger nu i Hennings varetægt.

  Robåde

  Vi stemte mellem 3 navneforslag til den nye 2er. Navnet Ronæs fik flest stemmer, så den nye båd bliver derfor omdøbt fra ASROGARO til Ronæs. Der er stemning for, at vi anskaffer nye årer og nylon fodremme til båden. Så vil den også være lige så god som ny. Atter tak til Assens Roklub.

  Der er blevet leget med ideen om en sikker robåd til vintermotion. Det har vi så arbejdet lidt med. En brugt færøjolle dukkede op. Den så interessant ud, men ved nærmere eftersyn fandt vi ud over forventningens glæde også en del praktiske problemer som skød, i hver fald, dette projekt i sænk, blandt andet en cement køl, som ikke var beskrevet i appetizeren.

  Så mangler at få afsluttet situation omkring jollen og Skjold Viking. Det arbejder vi på.

  Andet

  Hans K har jævnet renden over vores ”gårdsplæne” og sået græs. Så er det spændende om det vil op til os.

  Nu har næsten alle medlemmer indbetalt kontingent. Det er tidligt vi er nået så langt så tidligt. Det betyder, at vi har knapt 90.000 indbetalte kontingent kroner. Det er et vigtigt signal I sender. Tak for det.

  Overraskelsen

   NBA Erhvervsforening har uopfordret uddelt kr.14.296,44 til os. 4 andre foreninger er ligeså tiltænkt. Det er en flot tanke som vi værdsætter. Vi håber at kunne bruge en del af beløbet til anskaffelse af et nyt åresæt til Ronæs og en presenning til den nye jolle. Det ved vi, når vi kender betingelserne for denne fine gave.


 • Nu starter sæsonen

  Her kan du se seneste nyhedsbrev


 • Vi varmer op til en ny sæson

  Forår – betyder øget klubaktivitet.

  Standerhejsning

  Søndag den 28. april mødes vi kl. 08:30 i klubben – Klubben giver et stykke brød og en kop kaffe inden vi hejser standeren omkring kl. 09:00.
  Herefter vil der være tid til en tur på fjorden. Ved hjemkomsten kan den medbragte madpakke nydes i selskab med klubkammeraterne.

  Ny stander
  Vores gamle leverandør er blevet så gammel, at han lukkede sin virksomhed. Derfor har vi måttet finde en ny, som ikke syr men trykker standeren. Måske vil den have et lidt andet udtryk end de tidligere. Tiderne skifter og håndværk bliver til elektronik og mekanik.

  Kontingentbetaling
  Vi vil lige minde jer, der endnu ikke har indbetalt klubvigtig kontingent, om at tiden er ved at nærme sig hvor vi forventer at modtage:

  kr. 900 for et medlemskab, 1.700 for et familiemedlemsskab, 400 for et ungdomsmedlemskab og 850 for frigivelseskurset.
  Kajakpladserne er stadig kr. 100. Pengene kan indbetales via MobilePay 137282 eller
  overføres på vores bankkonto 0755 3230147697. Vi glæder os til at se kontoen bugne.

  Generalforsamling 2023

  34 medlemmer deltog i årets generalforsamling på Føns Gl. Skole den 29. februar. Michael B blev valgt som dirigent. Hvis der var der nogen som opfattede generalforsamlingen lidt lang i spyttet, er det rigtigt, men vedtægtsændringer kræver generalforsamlingstid. Vedtægterne havde deres
  oprindelse fra klubbens start i 1995, så der var brug for en opdatering. De fleste af ændringerne blev vedtaget. Tak for jeres tålmodighed. Resten gik glat. Dorte blev erstattet af Dan som bestyrelsessuppleant, tak til Dorte for en kraftfuld klubindsats som vil fortsætte på frigivelseskurset. Generalforsamlingen gav syndsforladelse for den forkerte egenkapital i 2022-regnskabet. Alle generalforsamlingens bilag kan ses på vores hjemmeside under referater.

  Ny Klubkajak

  Samme dag den 29. februar fik vi tilsagn om støtte til anskaffelse af en ny Coastrunner. DIF og DGI’s foreningspulje støttede klubben med kr. 25.700 til kajak og pagaj. Det bliver en rød Foam som vejer 13 kg. Vi forventer det bliver en attraktiv klubbåd som allerede nu ligger i kajakskuret.


  I klubben

  5-10 arbejdende pensionister har i det omfang de har haft mulighed for det, efter nytår brugt en del onsdag formiddage i klubben. Alle kajakker er gennemgået. En enkelt endda renoveret. Der er kommet nyt lys på toiletterne. Reolerne i klublokalet er blevet hævet. Det samme bliver køleskabet. Der er kommet rullegardiner i vinduet mod vest. Korfitz er pletlakeret og fået
  gummikanter under bundpladerne. 3 inriggere har fået længere fangliner. Derudover er der lavet en del småting som ikke er synlige så snart de er udførte. Nyd det når vi samles igen i slutningen af april.

  I år har vi fravalgt at deltage i Affaldsindsamling Danmark. Men I opfordres til at deltage i jeres lokalområders arrangementer. Der ligger meget som ikke hører naturen til.

  Vi har konverteret ”sovende” materiel til aktiv værdi, derfor siger vi farvel til Pituaq, da den i mange år ikke vakt medlemmernes interesse. I bytte for den fik vi 2 nye pagajer (210 cm med 60 graders skivning).

  Jette Vinter Hansen som er tilmeldt frigivelseskurset har startet sit klubliv med at forære os en meget fin flipperjolle. Tusind tak Jette.


  Klubtøj – vi bestiller den 2. april – er du stadig interesseret, så skriv dig på listen i klubben.

  Frigivelseskurset
  Holdet er fuldtegnet. 13 kursister er tilmeldte. Kurset starter den 18. april hvor holdet vil blive introduceret til de udfordringer de vil møde de kommende uger. Tænk på, at parkering i klubben kan blive et torsdagsproblem. Parker da gerne overfor Sophienlyst og nyd spadsereturen til klubben.

  Klubbens øvrige medlemmer skal være opmærksomme på, at klubkajakkerne er reserverede til kurset alle torsdag aftener frem til afslutningen den 9. juni.

  Torsdagsroning fortsætter
  Når frigivelseskurset er afsluttet den 9. juni, vil instruktørerne og deres hjælpere igen i år fortsætte med en klubaften om torsdagen hvor du vil finde gode rokammerater. De vil også forsøge at inspirere tidligere frigivne roere til at deltage. Alle bedes italesætte dette gode initiativ.

  Broer

  I starten af marts hjalp Niels Ulrik os. Vi fik vendt pontonerne til inriggerbroen så vi kunne rense dem for muslinger og rur. De er blevet gennemgået og Niels Ulrik hjælper os igen Skærtorsdag med at få dem i vandet. Derefter kan inriggerfolket komme tørskoet i bådene.
  I uge 12 fik vi med Hans K’s initiativ placeret en meget flot trappe i Revkrogen som med 6 trin vil give os adgang fra skovvejen til stranden. En stor hjælp når vi skal udbedre bådebroen, som flyttes lidt mod vest. Det er planlagt at skulle ske midt april. Bænken har fået erstattet 2 siddebrædder i vestsiden. Højvandet tog de gamle med sammen med broen. Ved samme lejlighed blev der også kappet nogle lavthængende grene fra træer som af naturlige årsager søger mod stranden.

  Kajakbroen renser vi først til efteråret, så den må indtil da være arnested for muslinger m.m.


  Gave fra Assens Roklub
  Assens Roklub har tilbudt os denne fine klinkbyggede 2er fra 1989 gratis, mod vi afhenter den i Assens. Båden ser lige så fin ud som tilbuddet er generøst. Vi besigtiger inriggeren i uge 13, og laver en aftale hvis den er som vi tror. Fortsætter drømmene, kunne vi anskaffe et par nye maconårer, og så kunne Fyn bliver reservebåd, og Skjold Viking kunne søge andre vande.


 • Nyhedsbrev om klubbens vinteraktiviteter og generalforsamling

  Generalforsamling
  Husk klubbens generalforsamling torsdag den 29. februar kl. 19:00 på Føns Gl. Skole. Generalforsamlingen skal ud over godkendelse af årsberetning, regnskab (hvor vi korrigerer en fejl i egenkapitalen fra 2022)og valg til tillidsposter, også forholde sig til bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter, som indeholder blandt andet stillingtagen til medlemmernes holdninger til vores medlemskab til hovedorganisationerne. Så der er en del vigtige ting, der skal tages stilling til. Derfor en stor opfordring til at møde op. Forslaget til de reviderede vedtægter kan læses på hjemmesiden, og interesserer det jer, så forbered jeres holdninger til forslaget inden I møder op.

  Vintertur

  Den 28. januar samledes 23 naturelskere til vores traditionelle vintertur. I år ved Klakkebjerg. Det blev til 6,5 km i en meget smuk og særegen natur, men også en smule strabadserende når de stejleste ”bjerge” og de vildeste ”floder” skulle passeres. Vejret var os nådigt. Vi sluttede turen med madpakkerne på spejderhyttens bænke. Jørgen havde sørget for, at vi måtte låne dem. Jørgen og Steffan havde forberedt turen. En pragtfuld formiddag, vi har ikke hørt andet.

  Arbejdende pensionister
  Den 10. januar startede arbejdsholdet langsomt op. Der bliver lavet småreparationer i klubben. Både, grej og hus bliver gennemgået, der er jo kun 2 måneder tilbage inden sol og let brise igen gør det herligt for alle at komme på vandet. Der har været stor opbakning til holdet.
  Palle har anmeldt vandskade til forsikringsselskabet. Det er uafklaret, hvad det betyder for os. Vi har i hvert fald 3 døre i forbindelse med baderummene, som har ”udviklet” sig.

  Kajakfrigivelseshold 2024

  Allerede nu er vi næsten fuldt hold. Det er vi meget tilfredse med, da alle tilmeldte er kommet til klubben efter mund til mund-metoden. Godt, at I fortæller om klubben. Hvis I kender interesserede, er det vigtigt at få dem til at tilmelde sig på hjemmesiden snarest, da holdet er ved at være fyldt. Hvilket vi indforståede godt kan forstå, da kurset altid er fyldt med gode, lærerige og sjove oplevelser. Her repræsenteret gennem sidste års hold.

  Havkajak
  Såfremt der er tilslutning, vil Lotte også i år lave et frigivelseskursus. Medlemmer der har interesse kan kontakte Lotte på 29846995. Også et tilbud der har fået ros af tidligere kursister. Husk at man skal have adgang til en havkajak, klubben har kun et par stykker.

  Broerne

  Vi tæller på fingrene om kajakbroen skal op og renses. Det burde den nok!!!
  Vi venter lidt med at få inriggerbroen i vandet. Vi skal have den renset og lavet mindre reparationer. En negativ motivationsfaktor er regn og en fjord med koldt vand. Korfitzbro har vi en plan med. Vi har anskaffet materialerne og har nogle timers arbejde på land at gøre. Vi skal have genetableret nedgangen fra skrænten, inden vi starter med at genopbygge broen. Men vi venter lidt, da et ret stort træ i skræntens yderkant tæt på hvor broen skal være er ved at løsne sig. Vi skal lige regne ud hvornår og hvor træet har tænkt at ende sine dage.

  Klubtøj til den nye sæson.

  Så er der mulighed for at købe hoodies og T-shirts med kajakfolkets logo. Tøjet findes i disse 2 farver. Der vil ligge en bestillingsliste i klubben når tid kommer. For at opnå optimale priser kræver det, at vi laver fællesbestilling. Vi sender bestillingerne ind den 2. april.

  Priserne vil vi kunne oplyse på generalforsamlingen

  Mød velklædt til standerhejsning…


 • Vintertur søndag kl. 09:30

  Tekst: Vi er spændte på hvor mange der vil deltage i vores vintertur til det flotte Klakkebjerg. Turen er på ca. 3,5 km i lidt smattet terræn. Terrængående fodtøj anbefales. Vi regner med at den tager 1,5 time. Vi mødes i klubben kl. 09:30 og kører i private biler til spejderhytten. Efter turen samles vi ved hytten hvor vi spiser vores medbragte mad. Vi regner med at være tilbage i klubben omkring kl 13:00.


 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 29. februar kl. 19:00

   

  Hermed indkalder Føns Søsportsklub til ordinær generalforsamling torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.00 i Føns gl. skole, Føns Strandvej 2A, Føns.

  Indkaldelsen kan ses og downloades under “Medlem > Nyhedsbreve”

   

  Dagsorden ifølge vedtægter

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest den 19. februar 2024. Indkomne forslag offentliggøres i klubben og på vores hjemmeside senest den 22. februar 2024.

  Indkomne forslag: Bestyrelsen ønsker følgende forslag til revidering af klubbens vedtægter sat til afstemning på dette års generalforsamling

  Forklaring til nedenstående:

  Sort tekst = Forslag til reviderede vedtægter

  Brun tekst = Vores nuværende vedtægter

   

  Vedtægter for Føns Søsportsklub

  §1. Klubbens navn og hjemsted.

  Stk. 1. Klubbens navn er Føns Søsportsklub. Hjemsted Middelfart Kommune

  §1. Klubbens navn og hjemsted.

  Stk. 1. Klubbens navn er Føns Søsportsklub. Hjemsted er Middelfart Kommune.

  §2. Klubbens formål.

  Stk. 1. I Føns Søsportsklub ønsker vi at samle familier og enkeltpersoner til at glæde sig over søsportslige aktiviteter.

  Stk. 2. I Føns Søsportsklub ønsker vi at stille materiel til rådighed for medlemmerne og klubben sørger for organisering af samarbejde omkring vedligeholdelse af klubbens materiel.

  Stk. 3. I Føns Søsportsklub ønsker vi, at hovedvægten ligger på søsportsaktiviteter og samvær indenfor klubbens forskellige søsportsgrene og bådtyper og på at give børn og voksne fortrolighed med ophold på vandet.

  Stk. 4. I Føns Søsportsklub ønsker vi at oplære børn og unge i at færdes på og i vandet.

  Stk. 5. I Føns Søsportsklub ønsker vi at afstemme medlemmernes ønsker og behov efter en økonomi, der gør det muligt for alle indkomstgrupper at deltage.

  Stk. 6. Klubben er medlem af relevante organisationer. 

  §2. Klubbens formål.

  Stk. 1. I Føns Søsportsklub ønsker vi at samle familier og enkeltpersoner til at glæde sig over søsportslige aktiviteter.

  Stk. 2. I Føns Søsportsklub ønsker vi at stille materiel til rådighed for medlemmerne og sørger for organisering af

  samarbejde omkring vedligeholdelse af materiellet.

  Stk. 3. I Føns Søsportsklub ønsker vi at hovedvægten ligger på træning og samvær indenfor klubbens forskellige

  søsportsgrene og bådtyper og på at give børn og voksne fortrolighed med vandet.

  Stk. 4. I Føns Søsportsklub ønsker vi at oplære børn og unge i at færdes på og i vandet.

  Stk. 5. I Føns Søsportsklub ønsker vi at afstemme medlemmernes ønsker og behov efter en økonomi, der gør det

  muligt for alle indkomstgrupper at deltage.

  Stk. 6. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund og Dansk Forening for Rosport og derigennem af Dansk

  idrætsforbund.

  §3. Aktive medlemmer.

  Stk. 1. Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver der er fyldt 8 år. Dog kan medlemmernes børn optages uden aldersbegrænsning, men kan kun deltage i aktiviteter på vandet i følge med frigivne voksne under disses ansvar.

  Stk. 2. Frigivelse kan først finde sted, når man over for bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde love og sikkerhedsbestemmelser forbundet for den pågældende sportsgren har fastsat.

  Stk. 3. Medlemmer under 16 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge såfremt de ikke er i følge med et frigivet voksent medlem.

  § 3. Aktive medlemmer

  Stk. 1. Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 8 år. Dog kan medlemmernes børn optages

  uden aldersbegrænsning, men kan kun deltage i aktiviteter på vandel ifølge med frigivne forældre eller værge og

  under disses ansvar.

  Stk. 2. Frigivelse kan først finde sted, når man over for bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde love og

  sikkerhedsbestemmelser forbundet for den pågældende sportsgren har fastsat.

  Stk. 3. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

  §3a. Gæsteroere.

  Stk. 1. Gæsteroere har i følgeskab med frigivne medlemmer adgang til klubbens materiel, når det frigivne medlem tager ansvar for sikkerhed og materiel.

  Stk. 2. Frigivne gæsteroere fra klubber der er medlem af et hovedforbund, har adgang til klubbens materiel iflg. hovedforbundets regler.

  § 3a. Gæstemedlemmer

  Stk. 1. Aftaler om gensidigt medlemskab kan indgås med andre klubber. Gæstemedlemskab giver ikke stemmeret på

  generalforsamlingen. Gæstemedlemmer kan ikke vælges til klubbens tillidsposter.

  Stk. 2. Ved klubbens egne arrangementer såsom handicapløb, stævner, begyndertræning mv. har klubbens ordinære

  medlemmer førsteret til klubbens eget udstyr Gæstemedlemskab giver ikke ret til opbevaring af materiel.

  Stk. 3. Kontingent for gæstemedlemmer er 2/3 af klubbens ordinære kontingent.

  Stk. 4. Tidligere medlemmer af klubben, som er medlem af en anden klub under et af forbundene, kan optages som

  gæstemedlemmer.

  §4. Passivt medlemskab.

  Stk. 1. Som passive medlemmer kan optages personer der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret. De kan ikke deltage i sportsaktiviteter.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tilbyde kontingentfri æresmedlemsskab.

  § 4. Støttemedlemmer.

  Stk. 1. Som støttemedlemmer kan optages personer der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men

  har ingen stemmeret, og de kan heller ikke deltage i sportsaktiviteterne.

  §5. Tegningsret og hæftelser.

  Stk. 1. Udadtil tegnes klubben af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf mindst en skal være formand eller kasserer.

  Stk. 2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue.

  Stk. 3. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har.

  Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent.

  Stk. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på udbytte af nogen art eller krav på nogen del af foreningens formue.

  § 5. Tegningsret og hæftelser.

  Stk. 1. Udadtil tegnes klubben af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf mindst en skal være formand eller

  kasserer.

  Stk. 2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

  Stk. 3. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de forpligtelser

  foreningen har.

  Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale

  kontingent.

  Stk. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  §6. Kontingent.

  Stk. 1. Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling i medlemmets valg således: 1 gang årligt inden udgangen af maj. Alternativt 2 gange årligt inden udgangen af maj og inden udgangen af august. 

  Stk. 2. Der udsendes ikke opkrævning. Det enkelte medlem overfører kontingentet som anvist på klubbens hjemmeside.

  Stk. 3. Kontingentet fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

  Stk. 4. Under særlige forhold såsom: sygdom, militærtjeneste, bortrejse, indmeldelse midt i sæsonen eller lignende uforudsete hændelser kan der efter aftale med bestyrelsen ske kontinenttilpasning.

  § 6. Kontingent.

  Stk. 1. Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således: 2 gange årligt i april og i august. Ved indmeldelse

  betales indmeldelsesgebyr fastsat af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.

  Stk. 2. Der udsendes opkrævninger til medlemmerne mindst 14 dage før forfaldsdato. Har betaling ikke fundet sted i

  måned efter forfaldsdag, forhøjes kontingentet med et ekspeditionsgebyr. Er der gået 2 måneder efter forfaldsdato,

  uden at betaling er sket, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

  Stk. 3. Hvis en person der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen,

  skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode.

  Stk. 4. Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra

  førstkommende forfaldsdato.

  Stk. 5. Under særlige forhold såsom: sygdom, militærtjeneste, bortrejse eller lignende kan derved særlig aftale med

  bestyrelsen opnås visse lempelser. Sådanne aftaler skal fornyes ved hver sæsons begyndelse, (1. april).

  §7. Plads til privat materiel.

  Stk. 1. I det omfang der er plads i bådhallerne, kan et kontingentbetalende medlem opbevare privat materiel i klubben. Opbevaringen sker for egen regning og risiko.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan tildele og fratage retten til pladser.

  Stk. 3. Bortfalder retten til en opbevaringsplads, oplyses dette med en elektronisk besked. Herefter skal materiellet fjernes inden 14 dage. Sker det ikke, fjerner bestyrelsen materiellet på ejerens regning og risiko. 

  § 7. Plads til materiel.

  Stk. 1. Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare eget udstyr i klubhuset, for så vidt der er

  ledig plads, og på betingelse af at udstyret forsynes med et nummer, under hvilket det samtidig optages i klubbens

  materielfortegnelse.

  Stk. 2. Retten til udstyrsplads kan gøres betinget af, at udstyret har været i brug inden for et af bestyrelsen fastsat

  tidsrum. Ved mangel på pladser til aktive medlemmer kan bestyrelsen beslutte, at retten til plads bortfalder for

  medlemmer, der ikke har brugt deres udstyr inden for det fastsatte tidsrum.

  Stk. 3. Beslutter bestyrelsen, at et medlems ret til udstyrsplads bortfalder i henhold til stk. 2, meddeler bestyrelsen

  ved anbefalet brev medlemmet en frist på ikke mindre end 1 måned til at fjerne udstyret.

  Stk. 4. Ved udmeldelse eller udelukkelse som følge af kontingentrestance i medfør af paragraf 5 stk. 2, skal udstyret

  fjernes senest pr. udmeldelsesdatoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den udmeldte en frist

  på ikke mindre end 1 uge til at fjerne udstyret.

  Stk. 5. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelse af udstyret, at såfremt det ikke fjernes rettidigt, efter fristens

  udløb vil det blive henlagt for ejerens regning og risiko uden for klubhuset uden yderligere ansvar for klubben.

  §8. Udmeldelse.

  Stk. 1. Manuel udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

  Stk. 2. Automatisk udmeldelse sker såfremt kontingentet ikke er betalt ved udgangen af august

  Stk. 3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem. 

  § 8. Udmeldelse.

  Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre

  eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

  Stk. 3. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny

  generalforsamlingsbeslutning.

  §9. Ordinær generalforsamling.

  Stk. 1. Generalforsamlingen er Føns Søsportsklubs højeste myndighed med de indskrænkninger der følger af disse vedtægter.

  Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og finder sted efter skriftlig indkaldelse på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Såfremt myndighedskrav eller myndighedsanbefalinger tilsiger det, kan bestyrelsen udskyde generalforsamlingen i 3 måneder til senest udgangen af juni. Alternativt kan bestyrelsen beslutte at afholde generalforsamlingen virtuel via elektroniske medier.

  Stk. 3. Dagsorden er:

  1: Valg af dirigent

  2: Valg af referent

  3: Formanden aflægger beretning

  4: Kassereren fremlægger revideret regnskab

  5: Fastsættelse af kontingent

  6: Indkomne forslag

  7: Valg til tillidsposter

  8: Eventuelt

  Stk. 4. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem over 12 år, som ikke er i kontingentrestance for den periode, som ligger forud for generalforsamlingen.

  Stk. 5. Overdragelse af stemmeret ved fravær kan ske ved skriftlig fuldmagt som overbruges bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.

  Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er til stede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

  Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben mindst 7 dage for generalforsamlingen. 

  § 9. Ordinær generalforsamling.

  Stk. 1. Generalforsamlingen er Føns Søsportsklubs højeste myndighed med de indskrænkninger, der følger af disse

  vedtægter.

  Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og finder sted efter skriftlig

  indkaldelse. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Såfremt myndighedskrav

  eller myndighedsanbefalinger tilsiger det, kan bestyrelsen udskyde generalforsamlingen 3 måneder til senest

  udgangen af juni. Alternativt kan bestyrelsen beslutte at afholde generalforsamlingen virtuel via elektroniske medier

  Stk. 3. Dagsorden er:

  1.Valg af dirigent.

  2.Formanden aflægger beretning.

  3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 4.Indkomne forslag, herunder fastsættelse af

  kontingent.

  5.Valg til klubbens tillidsposter.

  6.Eventuelt.

  Stk. 4. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem over 12 år, som ikke er i kontingentrestance for den

  periode, som ligger forud for generalforsamlingen.

  Stk. 5. Overdragelse af stemmeret ved bortrejse eller sygdom kan ske ved skriftlig fuldmagt, som overbringes

  bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.

  Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. Til vedtagelse af

  lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre

  forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, Afstemningen kan

  ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

  Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i

  hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden

  og ved opslag i klubben mindst 7 dage før generalforsamlingen

  §10. Ekstraordinær generalforsamling.

  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben med mindst 8 dages varsel hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

  § 10. Ekstraordinær generalforsamling.

  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning

  dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær

  generalforsamling.

  §11. Bestyrelsen.

  Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen skal have følgende sammensætning: formand, kasserer som også er næstformand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

  Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, efter tur. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

  Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer efter almindeligt indvarsl er mødt, deriblandt formanden eller kassereren. Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige foretages ny afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

  Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

  §11. Bestyrelsen.

  Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen kan have følgende sammensætning: formand,

  materielforvalter, sekretær, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

  Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, efter tur.

  Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

  Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt

  formanden eller sekretæren. Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige foretages ny

  afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

  Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlinger og

  bestyrelsesmøder.

  §12. Regnskabet.

  Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12

  Stk. 2. Bestyrelsen bliver løbende orienteret om regnskabet. Revisorerne er ansvarlige for dets rigtighed.

  Stk. 3. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar overfor generalforsamlingen.

  Stk. 4. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse.

  §12. Regnskabet.

  Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1/1 -31/12.

  Stk. 2. Bestyrelsen bliver løbende orienteret om regnskabet. Revisorerne er ansvarlige for dets rigtighed.

  Stk. 3. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar overfor generalforsamlingen.

  Stk. 4. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse.

  §13 Revisorer.

  Stk. 1. Revisorerne er 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og 1 afgår hvert år efter tur. Endvidere vælges hvert år en revisorsuppleant.

  §13. Revisorer.

  Stk. 1. Revisorerne er 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og 1

  afgår hvert år efter tur. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

  §14. Bestemmelser og reglementer.

  Stk. 1. Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og opslås i klubhuset.

  Stk. 2. Samtlige aktiviteter relateres til de love og bestemmelser der gælden for pågældende forbund.

  §14. Bestemmelser og reglementer.

  Stk. 1. Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og opslås i klubhuset.

  Stk. 2. Samtlige aktiviteter relateres til de love og bestemmelser der er gældende for pågældende forbund.

  §15 Opløsning af klubben.

  Stk. 1. Bestemmelser om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

  Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med 2/3 majoritet uanset de fremmødtes antal.

  Stk. 3. Et eventuelt overskud (herunder både m.m.) overdrages til de relevante specialforbund.

  § 15. Opløsning af klubben.

  Stk. 1. Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de

  stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

  Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages

  varsel. Bestemmelsen kan da tages med 2/3 majoritet uanset de fremmødtes antal.

  Stk. 3. Et eventuelt overskud (herunder både m.m.) overdrages til de forbund under hvilke de hører.

  Bestyrelsen


 • Nyhedsbrev december

  Glædelig jul

  Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Trods udfordringer med vejr og vind, synes vi det har været en god sæson, omend de sidste måneder har været en smule pauvre. Siden standerstrygning har ganske få medlemmer været på vandet. Det er ikke imponerende, men de er imponerende.  

  Vintertur (skriv det i kalenderen

  Søndag den 28. januar afholder vi vores traditionelle vintertur. Vi mødes i klubben kl. 09:30 og kører de ca. 10 km i private biler til spejderhytten i Klakkebjerg. Herfra går vi ca. 1,5-2 timer 5-6 km i områdets fantastiske natur. Husk godt fodtøj, det kan være både vådt og fedtet. Vi finder et sted at spise vores madpakker, måske ved shelterne. Vi vil være tilbage i klubben omkring kl. 13:00. Det bliver en fin dag.

   

  Højvandet

  Højvandet den 20. oktober klarede vi vist uden de store skader. Kun det meste af broen i Revkrogen forsvandt, selv om vi synes vi havde pakket den godt sammen. Det havde vi så ikke. Men naturen er stærk. En måned senere havde vi lavvande. Forskellen mellem høj og lav var ca. 3,3 meter. Vildt. Palle har anmeldt vandskade i bygningerne, og det ser ud til, at Alm. Brand mener vi måske har bygningsdele som bør udskiftes. Herom senere.

  Korfitzbro

  Vi har besluttet at reetablere broen i Revkrogen. Thiesen har sagt ja. Hans K har doneret galvaniserede jernrør til 8 stolpefag. Klubben investerer i nye brofag (træ), så vi igen får tørskoet adgang til vores afholdte pausested. I vil høre hvis vi får brug for arbejdskraft.

  Arbejdende pensionister

  Mødes i klubben onsdag den 10. januar kl. 09:00 – Vi starter dagen med opgaveoverblik. Det bliver sandsynligvis som vi plejer gennemgang og småreparationer af kajakker og inrigger. 

  Generalforsamling

  Notér, at vi afholder generalforsamling torsdag den 29. februar kl. 19:00 på Føns gl. Skole. Ud over de vedtægtspligtige procedurer har vi arbejdet på at modernisere vore vedtægter. Ændringerne skal godkendes af generalforsamlingen, så det er en ekstra grund til at møde op. Vi udsender selvfølgelig en formel indkaldelse og vores forslag til vedtægtsændringer i det nye år.


 • Husk standerstrygning søndag kl. 11:30

  Husk standerstrygning søndag den 29. oktober kl. 11:30. Det var tænkt således, at vi først skulle ro en tur og så være tilbage ved 11ve tiden. En plan der måske er en smule udfordret nu, i hvert fald for inriggerroerne.

   

  Oktober vejret gav lav ro aktivitet. Det blev så omvekslet til høj ”vands” aktivitet. Mange har udtrykt ærgrelse over, at den sidste rotur kom uplanlagt hurtigt. Sådan er det at være afhængigt af naturens luner.

   

  Et billede, der indeholder jord, køretøj, hjul, udendørs  Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder græs, plante, udendørs, blomst  Automatisk genereret beskrivelseAlle taler om højvande. Klubben kom nogenlunde igennem strabadserne. Ved max. vandstand ca. 200 cm. kunne vi se, at der havde været 40 cm. vand inde i huset. Da vi kom lørdag morgen, lå der kun det vand som ikke kunne komme over trinbrættet. Så vi kunne nøjes med at skovle 200 liter ud og feje pytterne ud af bådhallen. Der blev ikke ødelagt materiel i kajakskuret og bådhallen.

   

  Inriggerbroen blev taget i land inden det blev kritisk. Kajakbroen fik forlænget de bagerste kæder, det betød dog, at landgangen fik en mindre skade på trinnene ned mod pontonen.

   

  Værre var det i Revkrogen, hvor vand og vind viste sig stærkere end vores forberedelser. Den forsvandt. Thiesen siger han har fundet 2 fag.

   

  Et billede, der indeholder udendørs, træ, jord, plante  Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder indendørs, mur, gulv, Renlighed  Automatisk genereret beskrivelseFor at undgå kortslutninger blev elforsyningen til klubhuset lukket. Den vil først blive sat til sidst på ugen. Herefter vil vi bruge varmepumpen som affugter.

   

  Vi kom godt igennem udfordringerne fordi mange har hjulpet, tak for det.

   

  Vær opmærksom på, at det der ligner opskyllet sand, kan være kviksand – Stranden ved Revkrogen er i hvert fald meget blød at gå på.

   


 • 2023_10 Nyhedsbrev – lidt om hvad der sker og hvad der er sket i klubben

  Nu går vi ind i den sidste måned inden standerstrygning, det bliver mørkt tidligere og vejret begynder at sende efterårssignaler. Sidste år roede vi 2.300 km i oktober, så de mørkere tider plejer ikke at holde os tilbage. 

  Vores imponerende kajakroere og de gode hjælpere på Tour de Gudenaa – 238 kajak-kilometer

  Et billede, der indeholder udendørs, sky, vand, person Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder udendørs, vand, paddel/pagaj, fritidsinteresse/hobby Automatisk genereret beskrivelse

  Den 9. september drog 8 roere og 5 hjælpere af sted for at deltage i det årlige Tour de Gudenå. Ruterne var i år blevet forlænget med 2 km, således at vi sluttede ved Randers Roklub. Vejret var fantastisk.

  På 44 km ruten, som startede i Ans, deltog Sven Madsen og Kristian Lassen fra klubben. Sven kom ind som nr. 5 hos mændene i tiden 3.54.45 og Kristian kom ind som nr. 36 i tiden 4.33.08.

  På 25 km ruten, som startede i Ulstrup, deltog Dagny, Lise, Mona og Maja hos kvinderne. Dagny kom ind som nr. 3 i tiden 2.12.06, Lise kom ind som nr. 13 i tiden 3.22.48, Mona kom ind som nr.15 i tiden 3.29.43 og Maja kom ind som nr. 16 i tiden 3.29.44.

  Hos mændene deltog Hans A og Søren. Her kom Hans ind som nr. 4 i tiden 2.13.02 og Søren kom ind som nr. 17 i tiden 3.23.01.

  Som nævnt var vejret fantastisk og i Randers Roklub var der en masse utroligt flinke mennesker som var meget behjælpelige, så det kompenserede fuldt ud for at vi måtte ro de 2 km. ekstra. En fin dag og en stor tak skal lyde til Lasse, Tommy, Hans K, Dennis og Frederik for at hjælpe os roere gennem strabadserne.

  Hans A. (Fotos Lise)

  Naturens dag

  Søndag den 10. deltog vi i Naturens dag. Vi havde stillet en kajak i jollehavnen med henvisning til vores arrangement. Om det gav noget ved vi ikke. Vi talte 16 voksne og 6 børn. Mange med relationer til klubmedlemmer. Vejret var super. Der blev roet både i kajak og robåd. Jørgen, Søren og deres hjælpere synes det var en hyggelig dag.

  Ungdomsholdet

  Et billede, der indeholder skøjteløb, sport, stå på skøjter/skateboard, Skøjtebane/skøjtehal Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder sport, swimmingpool, Fritidscenter, vand Automatisk genereret beskrivelseVi er desværre blevet færre på ungdomsholdet, derfor har Jakob være i kontakt med Hempel Fonden, som støttede vores ungdomsarbejde med 28.000, og fået accept for et revideret budget. Det betyder, at vi fastholder støtten til de afviklede svømmehalsture, klub-beklædning, et sæsonafslutningsarrangement i klubben og en udflugt for de unge.

  Udflugten er planlagt til den 28. oktober. Først til Esbjerg Skøjtehal og derefter til Svømmestadion Danmark. Afgang fra Nørre Aaby kl. 10:30 – Forventet hjemkomst samme dag kl. 17:30 – tilmeldingsblanketter i klubben. Husk en lille madpakke, noget at drikke og selvfølgelig badetøj. Yderligere information hos Kristian, Lise og Jakob.

   

  Atter besøg i klubben

  Et billede, der indeholder udendørs, græs, sky, tøj Automatisk genereret beskrivelseMandag den 18. september besøgte 13 roere fra Skanderborg Roklub os. De lånte Fyn, Korfitz og Skanseodden. De var meget observante på vejret, for de er jo søroere og mente, at vores farvand kunne være en udfordring. Af samme grund tog de ikke turen omkring Fænø som de oprindelig havde planlagt. I stedet blev det 17 km. i Gamborg Fjord, og en meget våd landgang på grund af kraftige byger. Frokosten tog de i klubhuset.

   

  Inriggerbroen

  Et billede, der indeholder udendørs, vand, sky, sø Automatisk genereret beskrivelseDen 31. august brugte klubben 22.000 på at dreje pontonen. Vi håber med dette tiltag at få en roligere bro som ikke smider brugerne i vandet. Vi er jo nogle som godt kan mærke udfordringerne med at holde balancen i hård vest/nordvestenvind.

  Ringankrene er flyttet, kæderne forlænget og pontonernes bagerste punkter fæstnet med ”tekniske” ankre. Når vi efter rosæsonen tager broen ind, forstærker vi også landgangen.  Så vi ser frem til en bedre bro i sæson 2024 og fremover. Broen bliver taget op straks efter standerstrygning i det omfang vejret tillader det.


 • Nyhedsbrev fra roklubben

  Slutningen af juni og begyndelsen af august var absolut ikke rovenlige. Kraftig vind fra vest/nordvest gjorde fjorden noget urolig. Det kan ses på klubbens aktiviteter hvor vi kan konstatere, at vi har haft 150 færre medlemsture på vandet sammenlignet med sidste år.

   

  Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, hvid, logo  Automatisk genereret beskrivelseLørdag den 9. september afholdes det traditionelle Tour de Gudenå. Klubben stiller med 8 roere og adskillige hjælpere som sørger for logistikken på de forskellige distancer. Som altid laves der individuel tilmelding og individuelle samkørsels- og logistikaftaler.

   

  Et billede, der indeholder tekst, Grafik, cirkel, Font/skrifttype  Automatisk genereret beskrivelseNaturens dag afholdes den 10. september. Klubben har valgt, at vi deltager i år fra kl. 11-15. Vi stiller en kajak ned i jollehavnen med en henvisning til vores adresse. Jørgen og Søren er tovholdere. Jørgen vil opfordre nogle af de nye til at hjælpe. Det har af og til givet nye medlemmer.

   

  Klubroning torsdag

  Vi forsøger om torsdagen at lave et uformelt fællesskab for kajakroerne. Der er tilslutning, men den er svingende og ikke stor. Vi har forsøgt med en kop kaffe og lidt kage ved hjemkomsten – det gav lidt. Nu prøver vi med nogle ture i 2er kajakkerne. Vi må se om det vil være attraktiv for medlemmerne.

   

  Strømmens pølsetur

  Den 12. august var der trængsel på broer og bænke da 25 medlemmer fra Strømmen indtog deres grillmad i Føns. En del nye roere var med i år hvilket betød, at ankomsten til os var lidt senere end den plejede. De havde bådtrailer med så trætte arme ikke behøvede de 10 km. tilbage.

   

  Besøg fra Assens

  Et billede, der indeholder udendørs, græs, vand, sky  Automatisk genereret beskrivelse8 roere fra Assens Roklub lånte den 17. august Skanseodden og Fyn – De havde en tur rundt om Fænø og ind i Ellebæk Vig. 32 km. Her er de på vej ud fra klubben. De synes vi havde et meget fint rofarvand og roste Skanseodden – Fin båd.

   

   

   

  Mariagerfjord turen

  Et billede, der indeholder udendørs, sky, sø, vand  Automatisk genereret beskrivelse10 roere tog til Hadsund Roklub den 18-20 august. Maja, Søren og Jørgen havde egne kajakker med. Vi lånte inriggere i Hadsund og så både inder- og yderfjorden. Da vi var på Hans K’s hjemegn, var han ud over at have arrangeret turen vores kyndige vejviser. Det var en meget spændende weekend med over 525 km på loggen.

   

   

  FDF Brenderup

  18 spejdere fra Brenderup troppen lånte den 23. august klubben til kajakoplevelser. Hans A, Jørgen og Tage var som sidste år vores gode instruktører.

  Uheld

  Kirsten fra årets frigivelseshold brækkede desværre sit håndled søndag den 20. da hun snublede efter udstigning af kajakken. Vi ønsker Kirsten god bedring.

   

  Besøg fra Hamburg

  Et billede, der indeholder udendørs, sport, vand, sky  Automatisk genereret beskrivelseTorsdag den 24. overnattede 3 langtursroere (læg mærke til langturshattene) fra Die Wikinger i klubben. De havde lånt en 2er i Fredericia og roede Fredericia – Kolding – Føns – Middelfart – Strib og tilbage til Fredericia. Jørgen havde klargjort lokalerne og Kristian ordnede gasgrillen til gæsterne. Vi blev inviteret til at besøge dem i Hamburg!

   

  Turpakker

  Et billede, der indeholder Skraldecontainer, plastik/plast, flaske, kasse  Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder kontorartikler, plastik/plast, værktøj, Kontorredskaber  Automatisk genereret beskrivelseVi har lavet 3 turpakker som kan medtages i bådene, primært inriggerne. De skal stilles tilbage på klubværkstedet efter brug, således de ikke ligger og forgår i bådene. Saltvandsmiljøet er hårdt ved værktøj og grej.

   

  Pakken består af 1 flare, 2 små lygter, 1 kompas, 1 fløjte, 1 bit skruetrækker, 8 bits og 1 spidstang.

   

  Inriggerbroen

  Den 31. august bliver pontonen drejet 45 grader. Ankrene bliver flyttet, kæderne bliver forlænget. Herefter vil vi reparere landgangen, den skal sikkert i land. Vi håber, at vi med dette vil få en roligere bro til glæde for alle når vinden er i vest/nordvesten. Hans K og Søren er tovholdere.

   

  Mår i klubhuset

  Som det fremgår af den skarpe lugt i lokalerne, har vi igen fået besøg af det lille rovdyr. Hvad vi skal gøre, tænker vi over.

   

  Så er vi parate til september………


 • Informationsmøde 8. august kl. 20:00 i klubhuset

  For deltagere i klubbens – forventelige fine tur – til Maragerfjord. Deltag, og spænd dine forventninger.

 • Nyhedsbrev – Meget om inriggere

  Så er sommerferien ved at være slut. Juli er normalt en måned med mindre medlemsaktivitet og sådan er det også i år, hvor vejret desuden har været en udfordring med megen blæst og ustadighed. Mange roture er blevet aflyst.

  Sæsonkilometer

  Her er hvad klubben har roet i denne sæson frem til den 30. juli. 2023 frigivne har klaret 1.220 km, det er virkelig opmuntrende. De enkeltes præstationer kommer på opslagstavlen snarest.

  Privat Kajak

  Klub Kajak

  Inrigger

  2023

  2022

  2023

  2022

  2023

  2022

  november

  235

  68

  766

  734

  495

  175

  december

  32

  66

  209

  526

  20

  0

  januar

  97

  65

  381

  735

  0

  0

  februar

  0

  46

  586

  362

  0

  0

  marts

  0

  76

  448

  821

  0

  0

  april

  233

  402

  891

  856

  891

  35

  maj

  578

  612

  1.720

  1.524

  1.058

  1.150

  juni

  989

  1.207

  2.488

  2.093

  1.833

  1.066

  juli

  567

  524

  1.215

  1.420

  801

  867

  Mariagerfjord turen. Lørdag den 19. og søndag den 20. august.

  Ønsker du at deltage skal tilmelding ske til Hans Kjær (tlf. 21759120) senest fredag den 4. august. 8 har tilmeldt sig til overnatning. Vi arrangerer fælleskørsel senere. Der vil blive mulighed for endagstur også. Dagny (tlf. 24420938) er organisator på transportdelen såfremt man ønsker at deltage i fælleskørsel frem og tilbage lørdag den 19. Husk det kan stadig også være en tur for kajakroere. Det bliver en flot tur på Hans hjemegn.

  Turforslag til inriggerroere Lørdag 27 km

  Et billede, der indeholder tekst, kort, atlas, skærmbillede Automatisk genereret beskrivelse07:00 Afgang fra klubben i private biler

  09:00 Ankomst Hadsund Roklub

  09:30 Afgang i bådene

  10:30 Kort pause

  12:30 Ankomst Mariager – Frokost og bytur – Vi køber frokost et sted i byen

  14:30 Afgang Mariager

  16:00 Ankomst Hadsund Roklub

  Herefter klargøring af både og farvel til medlemmer der ikke overnatter. De overnattende klarer derefter indkvartering forplejning og samvær

   

   

   

  Turforslag inriggerroere – Søndag 16 km

  Et billede, der indeholder tekst, kort, atlas, skærmbillede Automatisk genereret beskrivelse07:30 Morgenkaffe

  09:00 Rømning af værelser

  09:30 Afgang i bådene

  11:00 Pause

  12:30 Ankomst Hadsund Roklub

  13:00 Frokost

  13:30 Oprydning og rengøring

  14:00 Afgang Hadsund Roklub

  16:00 Ankomst Føns

  Ændring af inriggerbro

  Et billede, der indeholder udendørs, vand, sø, dok/havn Automatisk genereret beskrivelseInriggerbroen ligger i vesten/nordvestenvind meget urolig. Dette vil vi forsøge at rette op på ved at dreje pontonerne 45 grader mod vest. Vi har modtaget et forslag til ændringer, som vi arbejder med i øjeblikket. Det betyder en udgift for klubben på kr. 20.000. Et beløb vi har afsat til formålet.

  Inriggerpontonerne skal op så snart vi slutter inriggersæsonen, dvs. primo november.

  Bølgerne er hårde ved den. Landgangen har været beskadiget i et stykke tid. Det har vi forsøgt at reparere, med en reglar under landgangen i hele dens bredde, og med støtteklodser i siden. Det ser måske ikke så godt ud, men vi håber det virker.

  Klubrekord

  Et billede, der indeholder udendørs, tøj, træ, person Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder udendørs, sky, vand, Sejlads Automatisk genereret beskrivelseSøndagsholdet havde 3 både og 13 roere på vandet den 30. Vi måtte have hjælp fra nogle af vores kajakfolk for at fylde alle pladser, men de var gode, og vi havde endnu en god tur til Revkrogen hvor bænkesættet måtte udvides – Dejlig formiddag.


 • 2023_07 Nyhedsbrev

  Vi har besluttet at fastholde nyhedsbrevet som vil udkomme 8-9 gange årligt, og samtidig også fastholde bloggen på hjemmesiden. Som tidligere vil vi sende en reminder en gang om måneden til tilmeldte medlemmer om, at der er aktivitet og nyheder på hjemmesiden, som vi stadig arbejder på layoutet med. Vi kan se, at 90% af klubbens medlemmer har kontakt med hjemmesiden. Vores Facebook side har op til 70 besøg pr. opslag. Klubben vil gerne informere om vores tiltag, men ikke spamme medlemmerne.

   Frigivelseskurset

  Et billede, der indeholder udendørs, tøj, person, sø Automatisk genereret beskrivelse11 dygtige kajakroere blev den 11. juni frigivet, og kan nu bruges klubbens grej. Det ser ud til at de agter at benytte klubbens muligheder da vi udleverede 7 nøgler. Stort til lykke til Mathilde, Lone, Kent Heidi, Randi, Lena, Lukas, Kirsten, Per, Ryan og Dennis. Pascal måtte udgå, men siger han kommer igen næste år.

   

  Torsdag aften kl. 18:30 – Klubroning

  Holdets torsdagsdage vil fortsætte som en klubdag hvor alle (unge, gamle, erfarne, usikre – alle) der gerne vil dele fællesskab og erfaringer mødes kl. 18:30 for en fælles rooplevelse.

   Kajaknyt

  Klubben har fået mulighed for at overtage Hans Guldmanns Coastline som får nummer 55. Det betyder at den gamle Coastline (29) bliver lagt til side som reservekajak. Pituak (39) har ikke fundet stor anvendelse. Det er en fin og god kajak som vi nu vil forsøge at afhænde. Den lange 4’er kajak vil Bent lave en let reparation af, derefter skal den ind i klubhuset igen. Senere vil vi beslutte om den skal være en del af klubben. Derudover har Hans A lavet hovedreparation på den gamle Orange/hvide Fenja 85 (44) som er blevet rød/hvid – det var lidt af et projekt, men med et flot resultat.

   Snipejollen

  Bent og Hans A har arbejdet på at få liv i den gamle Snipejolle. Ud over at få den gjort nogenlunde sejlbar, så er der også en masse der skal genlæres med hensyn til appreteringen. De har taget ture med den, og kommet næsten tørre i land.

   Parkering

  Vi kan glæde os over den store aktivitet i klubben, som også betyder mange biler. Derfor læs vores opslag i klubben hvordan vi gerne vil have du parkerer. 3 biler i 3 rækker, hvor alene roere parkerer forrest eller bagerst.

   

  Birkhede turen

  Et billede, der indeholder udendørs, tøj, sky, person Automatisk genereret beskrivelseFredag den 16. fyldte Føns Søsport godt op på campingpladsen, hvor der blev roet, hygget og snakket vand og vin. Søndag stødte roere til. Efter et solidt morgenbord organiseret af kajakfolket drog de til Ry Roklub og havde en tur til Silkeborg i lånte både. 36 km blev det til. En god weekend for alle. Tak Marianne, Henrik og Bent

   

  Et billede, der indeholder udendørs, vand, sky, skib Automatisk genereret beskrivelse

   

   

   

   

   

  Gæster i klubben

  Ud over en del gæsteroere, har Dan den 24. maj afholdt et arrangement i klubben med 5 kolleger. Lise gjorde det samme den 27. juni med 17 kolleger. Både klubben og de medlemmer som stod som hjælpere på sidelinjen fik ros.

   

  DKF web-Magasin

  Torsdag den 1. juni besøgt Silas fra DKF os. Han ville gerne se og skrive lidt om vores nye kajakbro. Vi tror han kunne lide projektet, men selv om 7 dygtige roere var til stede, var vejr og vind ikke med os, og vi havde lidt svært ved at vise bøjlen i praksis. Men hold øje med DKF web-Magasin. Der dukker der måske noget op.


 • Birkhedetur


 • I kan lige nå det endnu – også kajakker

  Mariager Fjord tur – Lørdag den 19. til søndag den 20. august – OGSÅ FOR KAJAKROERE

  FBEC044A-3542-420D-9FBB-F299E0578485.jpgHans K møder i klubben om fredagen og sørger for at bådene er klargjorte.

   

  Klubben har fine faciliteter, og vi kan overnatte i klubbens senge. Vi skal blot medbringe dyner eller soveposer.

   

  Ønsker man en endagstur eller anden overnatning kan det arrangeres. Vi laver fællestransport og gruppeforplejning. Vi deler omkostningerne mellem deltagerne, det gælder også lejen til Hadsund Roklub.

   

  Turforslag til inrigger roere – Lørdag 27 km

  4095C0DA-1F80-4A04-BEDB-9E8088F48E02.png

  07:00 Afgang fra klubben i private biler

  09:00 Ankomst Hadsund Roklub

  09:30 Afgang i bådene

  10:30 Kort pause

  12:30 Ankomst Mariager – Frokost og bytur

  14:30 Afgang Mariager

  16:00 Ankomst Hadsund Roklub

   

  Herefter klargøring af både, indkvartering forplejning og samvær

   

   

   

  Turforslag inrigger roere – Søndag 16 km

  9FB2960A-CD7C-4FC8-A8CB-A2404F01A5A9.png

  Morgenkaffe 

  09:00 Afgang i bådene

  10:30 Pause

  12:30 Ankomst Hadsund Roklub

  13:00 Frokost

  13:30 Oprydning og rengøring

  14:00 Afgang Hadsund Roklub

  16:00 Ankomst Føns

   

   

  Kajakroerne kan følge eller lave deres egne tur. Vi håber på flotte ture og godt vejr.

  For alle – tilmelding på seddel i klubben inden den 10. juni. Hans K


 • Sport og spas – billeder fra Charlotte


 • Sport & Spas

  Lørdag d. 3. juni fra kl. 9 til vi ikke gider mere. Tilmelding ikke nødvendig. Evt spørgsmål til Bent 21767353

  Vi starter med morgenmad kl 9.00. Derefter går vi på og i vandet. Alle aktiviteter foregår i umiddelbar nærhed af klubben. 

  Tag gerne venner, børn og anden familie med – 

  Tag selv mad og kage med, klubben giver kaffe og te. Der er gasgrill til rådighed.

  Du kan komme og gå som det passer dig, men inden du forlader det gode selskab skal du lige overveje om noget af materiellet skal på plads.

  Vi skal:

  • Prøve en smallere kajak
  • Ro inrigger og redde os op i en der er kæntret
  • Rulle i havkajak og fange krabber (ikke nødvendigvis samtidig)
  • Stå op og padle (SUP)
  • Trække tov og balancere
  • Sejle optimist og ro singlesculler
  • Ro to’er- og firer-kajak
  • Og hvad vi ellers kan finde på

  Mvh Bent


 • Nyhedsbrev

  Vi har valgt at slutte med vores nyhedsbrev. Så dette er det sidste. I stedet vil aktiviteter og beskeder blive fyldt ind løbende, og I vil få en mail den 3. uge i hver måned, som en reminder til om, at der ligger informationer som måske vil interessere jer. Men vi synes det er vigtigt at I følger med. Lad os høre jeres mening om ændringerne, eller I foretrækker nyhedsbrevet.

  Klubliv

  Vi har fået afslag fra Småprojektpuljen om støtte til forbedring af vort låsesystem. Ligesom DGI og DIF’s foreningspulje ikke kunne støtte vores ansøgning om hjælp til en coastal 2er. Vi har anskaffet 4 nye 90+ svømmeveste da vi kunne konstatere, at vi er blevet flere i denne vægtklasse. 1. juni kl. 10:00 får vi besøg af DKF som vil skrive om vores broprojekt i deres nye web-magasin. Den dag ser vi gerne, at aktive brugere møder op. Det er dejligt at se den store aktivitet i klubben.

  Et billede, der indeholder græs, person, udendørs, flere/adskillige Automatisk genereret beskrivelseAffaldsindsamling

  Søndag den 26. marts var vi 12 som mødtes i klubben, og efter en kop kaffe fordelte vi os i hold inden vi tog til Fønsskov for at samle affald. Vi vurderede, at vi klarede 188 kg. Meget gammel plastik, men vi mener at kunne se, at det nu er 3. år vi har ryddet op efter andre.

  Et billede, der indeholder sky, vand, udendørs, græs Automatisk genereret beskrivelse

  Arbejdsdag

  Lørdag den 22. april deltog 11 i en effektiv arbejdsdag med rengøring, oprydning på toiletter, i klublokalet og bådhallen. Resultatet var kl. 12 synligt. Malene kom med Chili con Carne – Det synes vi var en flot gestus til de trætte arbejdere.

   

  Et billede, der indeholder udendørs, sky, træ Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder vand, udendørs, sky, natur Automatisk genereret beskrivelse

  Broer

  Der er blevet arbejdet med broerne hele vintersæsonen. Først inriggerbroen, derefter kajakbroen endda i flere omgange og her til sidst også Korfitz bro. Noget af arbejdet er synligt og andet vil kun indviede kunne se. Men alle er fit til en ny sæson. 

  Kajakkursus og Ungdomshold

  Den 26. april startede 12 kursister på kajakfrigivelseskurset. Det er dejligt, at så mange har lyst til at være med til at forny klubben. Dagen efter begyndte ungdomsholdet deres aktiviteter, og her var 14 sammen med mange af deres familier med.

  Standerhejsning

  Som Bent har skrevet deltog 32 i årets sæsonstart den 30. april. Det var rigtig hyggeligt at se kendte ansigter. Klubhuset var mere end fyldt, og der blev brygget megen kaffen. Vi sang mens standeren gik til tops. Herefter testede flere af os vore slappe muskler.

  Ålegræs i Gamborg Fjord

  Middelfart Kommune, Naturpark Lillebælt, Better Bird Life arbejdede i uge 19 specifikt for naturopretning i fjorden. Sammen med lokale og folk fra SDU og kommunen lavede vi omkring 16.000 søm med ålegræs. Klubben leverede 50 frivillige timer. Sømmene er ikke forurening. De ruster og forsvinder hurtigt og giver reelt tilskud (vist svovl) til fjordens liv. Det var hyggelige dage i fint vejr og godt selskab.


 • Kurs mod fremmede kyster, ålegræs i de hjemlige farvande

  Hans Kjær arrangerer inrigger- og kajaktur med udgangspunkt fra Hadsund roklub i Mariagerfjord d. 18. til 20. august.

  Sidste frist for tilmelding 10. juni på sedlen i klubhuset.

  Naturpark Lillebælt vil gerne have vores hjælp til plantning af ålegræs i Gamborg Fjord.
  Det foregår fra 8. til 12. maj, tilmeld dig til formanden.

 • Standerhejsning

  På den sidste dag i april blev der afholdt standerhejsning. Der var godt fremmøde – 32 medlemmer hyggede sig med kaffe, brød og hejsning af stander. Og så blev den nye sæson indledt med 72 personkilometer i inrigger og en enkelt singlesculler.

  Fra formanden:
  Kære alle – tak for jeres deltagelse i vores standerhejsning. Det er dejligt og vigtigt at fornemme jeres anerkendelse og opbakning. Det sætter klubben stor pris på. Poul

 • Ungdomsholdets første træning

  Fredag d. 21.04.2023 startede ungdomsdomsholdet med første træning, der var også perfekt vejr til det, 15°, sol og vind fra nord.  😊

  Der var 14 ungdomsroere (to nye) på vandet med 4 trænere, mens forældrene hyggede i solen.

  Det var rigtig dejligt at komme i gang igen, og den gode fredagsstemning var der med det samme, perfekt start på weekenden og 2023.


 • Nyhedsbrev – lidt for marts og mest for april – Affaldsindsamling, arbejdsdag, kajakkursus og standerhejsning m.m

  Så er der ved at gå forår i søsportsklubben, og det er tid til kontingentbetaling – gør det nemt på MobilePay 137282 (senior 900, familie 1.700, ungdom 400 og passiv 150). Mange har allerede har indbetalt.

  Et billede, der indeholder græs, tøj, rodet Automatisk genereret beskrivelseAffaldsindsamling: vi ønsker at passe på vores strand. Derfor har vi igen i år tilmeldt os Affaldsindsamling Danmark. Søndag den 26. marts kl. 09:00 samles vi i klubben. Efter en kop kaffe fordeler vi os og samler det affald vi kan bære fra Revkrogen til Torbenhoved. Det plejer at være en hyggelig familie- og medlemsformiddag med et større formål.

  Et billede, der indeholder græs, bygning, udendørs Automatisk genereret beskrivelseArbejdsdag: lørdag den 22. april inviterer vi til en arbejdsdag i klubben fra kl. 09:00 til 12:00. De arbejdende pensionister har klaret essentiel vedligeholdelse af broer og grej, men vi nåede ikke følgende opgaver:

  ·      Bådhal – alle både skal ud og hallen rengøres – 4 mand

  ·      Køkken, klublokale og toiletter – Rengøring – 2 mand

  ·      Kajaktrailer – montering af beskyttelsesmateriale på reolgrene – 2 mand

  ·      Pagajkasse – udvendig maling af kasse og låg 2 mand

  ·      Service og diverse – 2 mand

  Giv tilsagn om du vil deltage, så vi kan planlægge og ikke bliver for mange eller for få.

  Et billede, der indeholder himmel, udendørs, vand, række Automatisk genereret beskrivelseKajakkursus: torsdag den 20. april starter kajakkurset kl. 18:30. Vi begynder i klubhuset og kommer ikke på vandet den dag. Igen i år har vi et fuldt hold. Endda så godt og vel. Det tegner til et år med god klubenergi.

  Et billede, der indeholder tekst, visitkort, konvolut, vektorgrafik Automatisk genereret beskrivelse

  Standerhejsning: Vi mødes søndag den 30. april kl. 09:30 drikker en kop kaffe og hejser standeren kl. 10:00 – Så er sæsonen i gang.

  Et billede, der indeholder himmel, udendørs, person, personer Automatisk genereret beskrivelseOmkring klubben: Alle kajakker er gennemgået og klar til sæsonen. Robådene arbejder vi stadig på, da den ikke forventede broreparationen, tog en uplanlagt del af vores tid. Kajakbroen har fået strammet kæderne for 4. gang. Vi har byttet om på SUPerne og juniorpagajerne. Alle vore nye svømmeveste til ungdomsholdet er på bøjlerne. Hjemmesiden er opdateret. Vi har været 3 gange i svømmehallen. Haft generalforsamling, og så havde vi en dejlig og flot vintertur til Gyldensteen Strand i høj solskin, en bidende vind og en meget vidende og fortællende naturvejleder. Vi har deltaget i DFfR generalforsamling den 11. marts.

  Et billede, der indeholder vand, båd, himmel, udendørs Automatisk genereret beskrivelse

  Planlagte ture: Robådene følger i hælene på kajakkerne – vi har 2 (8 mand) både reserveret i Ry Roklub søndag den 18. juni når 20 kajakroere den 16. drager på weekendtur til Birkhede Camping. Så håber vi så kajakkerne vil følge i hælene på robådene i weekenden den 19-21. august til Mariager Fjord hvor vi vil låne inriggere i Hadsund Roklub. Informationer senere.


 • Weekend morgentur

  Kom med på vandet. En weekend morgen tur, det er så skønt.

  Vi er en gruppe der ror kajak hele året, og vi tager afsted lørdag eller søndag morgen kl. 07:30.

  Vi vil gerne gøre gruppen større, og da foråret banker på nu, er det en fantastisk anledning til at starte.

  Vi bruger klub appen SPOND til at melde til og fra til turen.
  Kom med, alle kan være med!

  Hvis du ikke er med i SPOND endnu, så sig til jeg hjælper dig hurtigt i gang.

  / Jakob


 • Nyhedsbrev for marts 2023 – Vintertur og mange gode datoer at notere

  Bent og Jakob har arbejdet med vores hjemmeside. Det betyder at vi kan læse direkte i indlæg og ikke behøver at vente på at PDF-filen åbner. Det betyder også, at vi i hvert fald i øjeblikket har lidt sværere ved at styre layoutet, men det forandrer sig. Fint arbejde der er lavet.

  Et billede, der indeholder græs, himmel, udendørs, vej Automatisk genereret beskrivelseVintertur: Vi mødes på Gyldensteen Strands Formidlingscenter kl. 09.45 søndag den 5. marts – Mød præcis

  Kl. 10:00 starter turen med Ole Runge som guide.

  Ole Runge er et passioneret naturmenneske, ornitolog og kunstner. Han vil dele ud af sin viden om området og dets natur. Steffan har gennem sit bekendtskab skabt dette gode tilbud.

  Når vi efter ca. 2 timer vender vi tilbage til udgangspunktet, spiser vi her vores medbragte forplejning. Stedet har borde og bænke og halvtag for dem der ikke kan tåle sollys, sne eller regn.

  Deltag gerne med gummistøvler, kikkert og få en oplevelse som giver indsigt, samvær og huskværdige oplevelser.

  Vi arrangerer fælles kørsel. Kontakt Poul på 6178 0887 hvis du ikke selv laver aftaler, men har brug for klubben til at komme til Nordfyn.

  MobilePay 137282:

  Klubben har søgt oprettelse af MobilePay til betaling af kontingent, gæstebetaling og andre indbetalinger. Af samme grund lukker vi Villy’s MobilePay nummer ned, da det selvfølgelig er bedst for alle ikke at blande privat- og klubøkonomi sammen. Så indbetalinger til klubben kan ske på MobilePay 137282. Har du ikke smartphone så kan penge stadig overføres til konto 0755 3230147687. Hvis dette også volder vanskeligheder så kontakt klubben.

  Allerede nu har vi planlagte og påtænkte aktiviteter

  Planlagte arrangementer:

  •Vintertur til Gyldensteen Strand 5. marts se ovenfor

  •Slotssøbadet Kolding 19. marts – fra kl. 13:00 til 15:00

  Affaldsindsamling Danmark – Søndag den 26. marts fra kl. 09:00 til 12:00. Vi mødes i klubhuset og tager en kop kaffe inden strabadserne – Vor indsamling, som vi har oprettet på Affaldsindsamling Danmarks hjemmeside, hedder Ren Strand fra Revkrogen til Torbenhoved. 

  •Standerhejsning 30. april kl. 09:30

  •Weekendtur til Birkhede Camping Ry 16-18. juni – Indtil nu er der 17 kajakroere tilmeldt. Hos Ry Roklub har vi søndag den 18. reserveret en 4er og en 2er. Vi har allerede en del roere til denne endagstur. Men vi kan altid forvente frafald, derfor giv lyd hvis du er interesseret.

  Påtænkte arrangementer:

  Frigivelsesholdet i Kajak starter en af de sidste dage i april – datoen er ikke fastlagt, men kommer snart. Der er stadig ledige pladser på holdet. Lav lidt reklame for klubben

          •Arbejdsdag i klubben – ultimo april

  •Skjern Å-tur – kajak (Jørgen)

  •Alt godt fra fjorden – maddag (Henning og Bent)

  Sport og Spas (Bent)

  •Inriggertur på Ribe Å (ingen endnu)

  •Mariagerfjord tur – Inrigger og kajak (Hans K) – Forventer at turen afvikles midt august

  Et billede, der indeholder tekst, person, indendørs, gruppe Automatisk genereret beskrivelseGeneralforsamlingen: 39 medlemmer deltog i klubbens generalforsamling, det var vist rekord. Afviklingen skete i en positiv ånd som viste, at klubben er i fin form og fuld af god energi. Generalforsamlingens bilag kan læses på vores hjemmeside Formalia\Referater\Referater.

   

  Inriggerbroen: Højvandet sidst i december ødelagt den yderste pontons sidebeslag. Beslaget blev simpelhen rykket ud af trækonstruktionen hvilket også beskadigede landgangen. Derfor har vi trukket dem på land. Monteret hjørnebeslag i den yderste pontons forende. Der monteres polyester-glidelag på den inderste ponton og landgangen. Samtidig har vi også renset flyderne. Lidt af en uplanlagt opgave. Niels Ulrik hjalp med at løfte broen i land og vil også hjælpe os med at få dem ud igen. Vi venter lige til vandet er lidt varmere. Det var lidt koldt at arbejde i vandet i januar.

  En god start på året for ungdomsholdet: I starten af januar fik vi vores 2 nys SUPs, som Støtteforeningen Småklubbernes Legatfond gav os. Nu har vi 6 SUPs som også kræver at vi omorganiserer opbevaringsforholdene. Det er en opgave som de Arbejdende Pensionister forsøger at løse

  I midten af februar ankom 10 svømmeveste som Tryg Fonden har givet til vores ungdomshold. Sammen med de 10 vi fik fra Hempel Fonden må vi formode, at ungdomsholdet er velekviperede til den kommende sæson

   


 • Anden Svømmehalstur

  Anden svømmehalstur løb af staben i dag i Strib svømmehal.

  Første time øvede ungdomsholdet balance i både kapkajakkerne Storm og Kuling og på paddelboard.

  Der blev en del leg og spring fra vipper.  

  Anden time var igen for alle i klubben, her blev der igen svømmet baner, mens de unge hyggede.

  Det var en fantastisk dag der er en del af sponsoratet fra Søsat – Hempel Fondens vandaktivitetspulje. 😊


 • Tur til Birkhede Camping

  Tur til Birkhede Camping

  Tidspunkt: 16-18 juni 2023

  Tilmelding og betaling for hytte og lejlighed senest 28. februar 2023

  til Marianne – ring eller SMS 40116348

  Hvis du ror inrigger er du også velkommen. Så skal du kontakte Poul: 61780887

  Pris pr. person:

  2 pers. lejlighed :700 kr

  3 pers. lejlighed: 2 pers. 800 kr, 3 pers. 600 kr

  Hytte uden bad og toilet         400-600 kr

  Hvis man vil campere bestiller man selv.

  Transport af kajak på trailer: 40 kr.

  Birkhede Camping

  Eventuelt over- eller underskud deles mellem deltagerne.

  Af1qipnjozja6lcb5ww868kzijkvspwzxs9fa -clus4=w2048-h1536

 • Tur til Strib svømmehal

  Vi havde nogle hyggelige timer i Strib svømmehal lørdag 22. januar.

  Første time var forbeholdt ungdomsholdet, her lavede vi balance øvelser, øvede rul i havkajak og fri leg.

  Anden timer var for alle i klubben, her blev der bl.a. svømmet baner.

  Svømmehals turen er en del af sponsoratet fra Søsat – Hempel Fondens vandaktivitetspulje. 😊

  Husk vi gentager succesen på lørdag 25. februar 2023 fra klokken 13:00 – 15:00


 • Generalforsamling – Strib Svømmehal – Vintertur – 2 sider information

  Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19:00 – Føns gl. Skole – læs også om arrangement i Strib Svømmehal den 22. januar og vores vintertur den 5. marts.

  [pdf-embedder url=”https://usercontent.one/wp/foenssoesportsklub.dk/wp-content/uploads/2023/02/2023_02-Nyhedsbrev.pdf”]