Inrigger

2 både – 8 mand drikker formiddagskaffe ved Korfitzbro

Roning i klubbens inriggere er en holdsport for bådene, de skal ros af 2 eller 4 roere og en styrmand, og kaldes henholdsvis en 2’er eller en 4’er.

Af samme grund kan det være svært at komme med uplanlagt. Ønsker man at ro inrigger skal man melde sin interesse, og så vil et hold kontakte dig når en mulighed opstår. Faktisk er der tit plads til reservemandskab.

At ro inrigger giver god motion for næsten hele kroppen, samtidig med at det er givende socialt. For ikke at glemme fællesskabet om de gode naturoplevelser som vand, vind, lys og dyr giver.

I klubben findes der 5 mere eller mindre sammentømrede hold som gerne fortæller mere til interesserede.