Nyhedsbrev – lidt for marts og mest for april – Affaldsindsamling, arbejdsdag, kajakkursus og standerhejsning m.m

Udgivet

af

Så er der ved at gå forår i søsportsklubben, og det er tid til kontingentbetaling – gør det nemt på MobilePay 137282 (senior 900, familie 1.700, ungdom 400 og passiv 150). Mange har allerede har indbetalt.

Et billede, der indeholder græs, tøj, rodet Automatisk genereret beskrivelseAffaldsindsamling: vi ønsker at passe på vores strand. Derfor har vi igen i år tilmeldt os Affaldsindsamling Danmark. Søndag den 26. marts kl. 09:00 samles vi i klubben. Efter en kop kaffe fordeler vi os og samler det affald vi kan bære fra Revkrogen til Torbenhoved. Det plejer at være en hyggelig familie- og medlemsformiddag med et større formål.

Et billede, der indeholder græs, bygning, udendørs Automatisk genereret beskrivelseArbejdsdag: lørdag den 22. april inviterer vi til en arbejdsdag i klubben fra kl. 09:00 til 12:00. De arbejdende pensionister har klaret essentiel vedligeholdelse af broer og grej, men vi nåede ikke følgende opgaver:

·      Bådhal – alle både skal ud og hallen rengøres – 4 mand

·      Køkken, klublokale og toiletter – Rengøring – 2 mand

·      Kajaktrailer – montering af beskyttelsesmateriale på reolgrene – 2 mand

·      Pagajkasse – udvendig maling af kasse og låg 2 mand

·      Service og diverse – 2 mand

Giv tilsagn om du vil deltage, så vi kan planlægge og ikke bliver for mange eller for få.

Et billede, der indeholder himmel, udendørs, vand, række Automatisk genereret beskrivelseKajakkursus: torsdag den 20. april starter kajakkurset kl. 18:30. Vi begynder i klubhuset og kommer ikke på vandet den dag. Igen i år har vi et fuldt hold. Endda så godt og vel. Det tegner til et år med god klubenergi.

Et billede, der indeholder tekst, visitkort, konvolut, vektorgrafik Automatisk genereret beskrivelse

Standerhejsning: Vi mødes søndag den 30. april kl. 09:30 drikker en kop kaffe og hejser standeren kl. 10:00 – Så er sæsonen i gang.

Et billede, der indeholder himmel, udendørs, person, personer Automatisk genereret beskrivelseOmkring klubben: Alle kajakker er gennemgået og klar til sæsonen. Robådene arbejder vi stadig på, da den ikke forventede broreparationen, tog en uplanlagt del af vores tid. Kajakbroen har fået strammet kæderne for 4. gang. Vi har byttet om på SUPerne og juniorpagajerne. Alle vore nye svømmeveste til ungdomsholdet er på bøjlerne. Hjemmesiden er opdateret. Vi har været 3 gange i svømmehallen. Haft generalforsamling, og så havde vi en dejlig og flot vintertur til Gyldensteen Strand i høj solskin, en bidende vind og en meget vidende og fortællende naturvejleder. Vi har deltaget i DFfR generalforsamling den 11. marts.

Et billede, der indeholder vand, båd, himmel, udendørs Automatisk genereret beskrivelse

Planlagte ture: Robådene følger i hælene på kajakkerne – vi har 2 (8 mand) både reserveret i Ry Roklub søndag den 18. juni når 20 kajakroere den 16. drager på weekendtur til Birkhede Camping. Så håber vi så kajakkerne vil følge i hælene på robådene i weekenden den 19-21. august til Mariager Fjord hvor vi vil låne inriggere i Hadsund Roklub. Informationer senere.