De støtter os

Føns Søsportsklub skylder nedennævnte fonde og puljer tak for deres støtte. Uden dem kunne vores klub ikke have leveret fremgang og udvikling til gavn for vores medlemmer.

 • Friluftsrådet
 • Velux Fonden Aktive ældre
 • LIP Fonden
 • Nordea-fonden
 • Småforeningernes Støtteforenings Legatfond
 • Middelfart Sparekasse
 • LAG
 • Middelfart Kommune – Småprojektpulje
 • Middelfart Kommune – Landdistriktspuljen
 • Kajakcentrum
 • Føns og Omegns lokaludvalg
 • TrygFonden
 • Hempel Fonden
 • Fionia Fond
 • OK
 • DIF og DGI’s Foreningspulje
 • EnergiFyn
 • Dansk Kano- og Kajakforbund