Kurs mod fremmede kyster, ålegræs i de hjemlige farvande

Udgivet

af

Hans Kjær arrangerer inrigger- og kajaktur med udgangspunkt fra Hadsund roklub i Mariagerfjord d. 18. til 20. august.

Sidste frist for tilmelding 10. juni på sedlen i klubhuset.

Naturpark Lillebælt vil gerne have vores hjælp til plantning af ålegræs i Gamborg Fjord.
Det foregår fra 8. til 12. maj, tilmeld dig til formanden.