Nyhedsbrev december

Udgivet

af

Glædelig jul

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Trods udfordringer med vejr og vind, synes vi det har været en god sæson, omend de sidste måneder har været en smule pauvre. Siden standerstrygning har ganske få medlemmer været på vandet. Det er ikke imponerende, men de er imponerende.  

Vintertur (skriv det i kalenderen

Søndag den 28. januar afholder vi vores traditionelle vintertur. Vi mødes i klubben kl. 09:30 og kører de ca. 10 km i private biler til spejderhytten i Klakkebjerg. Herfra går vi ca. 1,5-2 timer 5-6 km i områdets fantastiske natur. Husk godt fodtøj, det kan være både vådt og fedtet. Vi finder et sted at spise vores madpakker, måske ved shelterne. Vi vil være tilbage i klubben omkring kl. 13:00. Det bliver en fin dag.

 

Højvandet

Højvandet den 20. oktober klarede vi vist uden de store skader. Kun det meste af broen i Revkrogen forsvandt, selv om vi synes vi havde pakket den godt sammen. Det havde vi så ikke. Men naturen er stærk. En måned senere havde vi lavvande. Forskellen mellem høj og lav var ca. 3,3 meter. Vildt. Palle har anmeldt vandskade i bygningerne, og det ser ud til, at Alm. Brand mener vi måske har bygningsdele som bør udskiftes. Herom senere.

Korfitzbro

Vi har besluttet at reetablere broen i Revkrogen. Thiesen har sagt ja. Hans K har doneret galvaniserede jernrør til 8 stolpefag. Klubben investerer i nye brofag (træ), så vi igen får tørskoet adgang til vores afholdte pausested. I vil høre hvis vi får brug for arbejdskraft.

Arbejdende pensionister

Mødes i klubben onsdag den 10. januar kl. 09:00 – Vi starter dagen med opgaveoverblik. Det bliver sandsynligvis som vi plejer gennemgang og småreparationer af kajakker og inrigger. 

Generalforsamling

Notér, at vi afholder generalforsamling torsdag den 29. februar kl. 19:00 på Føns gl. Skole. Ud over de vedtægtspligtige procedurer har vi arbejdet på at modernisere vore vedtægter. Ændringerne skal godkendes af generalforsamlingen, så det er en ekstra grund til at møde op. Vi udsender selvfølgelig en formel indkaldelse og vores forslag til vedtægtsændringer i det nye år.